Ms SQL Server – KONKRETNE ROZWIĄZANIA (Video)

Ilość uczniów: 579

Ja też byłem głodny wiedzy i chciałem mieć “pod ręką” gotowe i praktyczne materiały.
Programując bazy danych ciągle szukałem konkretnych rozwiązań i możliwości, żeby efektywniej wykorzystywać SQL’a. Pewnie Tobie też przydałyby się gotowe do zastosowania rozwiązania zebrane w jednym miejscu i dostępne w każdej chwili.
Pracując w zawodzie ponad 10 lat w tym na stanowisku menadżerskim, jako ekspert zauważyłem czego brakuje programistom baz danych, brakowało im specjalistycznej wiedzy i często nie radzili sobie z samodzielnym rozwiązywaniem wielu problemów w projektach bazodanowych.
Dlatego musisz mieć stały dostęp do gotowych rozwiązań.

Zabrałem całą tą wiedzę i przygotowałem dla Ciebie kurs online konkretne rozwiązania SQL w formie video, żebyś mógł czy mogła uzupełnić brakujące kompetencje pozwalające na sprawne programowanie baz danych.

Dla kogo jest ten kurs ?
● dla osób znających już solidne podstawy z SQL’a
● dla studentów informatyki, chcących poszerzać swoje kompetencje z zakresu baz danych
● dla programistów baz danych, którzy chcą się stale rozwijać

Dlatego daję Ci możliwość nauki SQL’a uwzględniając konkretne rozwiązania:
● lekcje są w formie filmów video zawierających skondensowaną wiedzę wraz z przydatnymi grafikami obrazującymi rozwiązywanie problemów krok po kroku (nie są w formie dokumentacji) w analogicznej formie jak wpisy na tym blogu
● do lekcji dołączone są gotowe pliki i skrypty SQL zawierające dokładne komentarze, żeby bez problemu zrozumieć wszystkie bloki kodu, są także opisane moje spostrzeżenia i uwagi
● inne kursy nie działają, bo są chaotyczne i niekompletne ale z moimi metodami sobie poradzisz
● dostęp czasowy oraz ilość i kolejność dostępów do lekcji jest bez ograniczeń
● sięgnij w końcu po bardzo obszerną wiedzę, której nie oferują żadne inne kursy w jednym miejscu
● w przeciwieństwie do mega drogich szkoleń na sali daję Tobie dodatkowo osobiste wsparcie mailowe.

UWAGA! Bardzo ważne jest, aby wszystkie lekcje były robione po kolei. Kolejne lekcje korzystają z obiektów, które kreowane są w lekcjach poprzednich.
 

Ilość lekcji: 26
Ilość dodatkowych skryptów i plików: 23
Szacowany czas nauki: około 12 godzin i 25 minut
Dostęp czasowy: bez ograniczeń
Ilość i kolejność dostępów do lekcji: bez ograniczeń
 

1. Przywrócenie bazy danych z archiwum (Backup: RECOVERY MODEL) – Baza Kursu Podstawowego
     ➡ Nauczysz się w praktyce odzyskiwać bazę danych z BackUp’u.

2. Najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące
     ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje agregujące.
     ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące.

3. Najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu
     ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje daty i czasu.
     ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu.

4. Najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe
     ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje tekstowe.
     ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe.

5. Najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa
     ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje bezpieczeństwa.
     ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa.

6. Inne przydatne wbudowane funkcje i zmienne systemowe
     ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.
     ➡ Poznasz najistotniejsze inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.

7. Dobre praktyki pisania kodu SQL i T-SQL
     ➡ Poznasz dobre praktyki pisania kodu.
     ➡ Dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę podczas implementacji.
     ➡ Zapoznasz się z ogólnym podejściem podczas programowania.

8. UML: Projektowanie i modelowanie baz danych, modele i diagramy
     ➡ Dowiesz się co to jest UML.
     ➡ Zapoznasz się z wieloma różnymi modelami i diagramami UML’owymi.
     ➡ Przekonasz się jak ważne jest projektowanie i modelowanie baz danych.

9. Korespondencja seryjna: instrukcja MERGE
     ➡ Poznasz instrukcję MERGE.
     ➡ Dowiesz się do czego służy, jak działa i kiedy warto z niej korzystać.

10. Schematy bazy danych
     ➡ Dowiesz się co to jest schemat bazy danych.
     ➡ Zapoznasz się z podstawowym schematem.
     ➡ Dowiesz się z czym się wiążą schematy baz danych.

11. Złożone typy kolumn: COMPUTED, PERSISTED
     ➡ Poznasz typ kolumny COMPUTED i dowiesz się w jakim celu jest stosowany.
     ➡ Poznasz typ kolumny PERSISTED i dowiesz się w jakim celu jest stosowany.

12. Kursory: CURSOR
     ➡ Dowiesz się co to jest kursor.
     ➡ Poznasz plusy i minusy korzystania z kursorów.
     ➡ Nauczysz się kiedy i w jakich sytuacjach warto korzystać z kursorów.
     ➡ Dowiesz się, czy kursor to dobre rozwiązanie.

13. Sekwencje: SEQUENCE
     ➡ Dowiesz się co to są sekwencje w SQL Server.
     ➡ Poznasz właściwości i polecenia związane z sekwencjami.

14. Hierarchiczny typ danych: HIERARCHYID
     ➡ Zapoznasz się z hierarchicznym typem danych.
     ➡ Poznasz elementy struktury hierarchicznej.
     ➡ Dowiesz się jakie są najbardziej powszechne przykłady tego typu danych.
     ➡ Nauczysz się o sposobach przechowywania danych hierarchicznych.
     ➡ Zapoznasz się z właściwościami tego typu danych.
     ➡ Poznasz strategie indeksowania hierarchicznego typu danych.
     ➡ Poznasz dostępne metody wyciągania danych.

15. SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY
     ➡ Dowiesz się co to jest SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY.
     ➡ Poznasz plusy i minusy SQL_VARIANT.
     ➡ Zapoznasz się z parametrami SQL_VARIANT_PROPERTY.

16. Zapytania dynamiczne i SQL INJECTION
     ➡ Dowiesz się co to są zapytania dynamiczne.
     ➡ Dowiesz się co to jest SQL INJECTION.
     ➡ Nauczysz się możliwości wykonywania dynamicznych zapytań.
     ➡ Dowiesz się jakie są zagrożenia dotyczące tego typu zapytań.

17. Obsługa błędów: ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY i CATCH, THROW
     ➡ Nauczysz się jakie są rodzaje błędów w SQL Server.
     ➡ Dowiesz się jakie są składowe błędów.
     ➡ Nauczysz się jak przechwytywać i obsługiwać błędy.
     ➡ Poznasz różnice między typami błędów.

18. Operator GROUPING SETS, GROUYPING_ID, ROLLUP, CUBE
     ➡ Dowiesz się co to są operatory grupowania.
     ➡ Nauczysz się używania tych operatorów.
     ➡ Poznasz jeden z wielu systemów (postaci) liczbowych.

19. CTE (Common Table Expression)
     ➡ Dowiesz się co to jest CTE.
     ➡ Poznasz właściwości CTE.
     ➡ Nauczysz się implementacji CTE.

20. Tworzenie procedur: CREATE PROCEDURE
     ➡ Dowiesz się co to jest procedura w SQL Server.
     ➡ Poznasz sposoby implementacji procedur przechowywanych.
     ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z procedurami.
     ➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji procedur.
     ➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać procedury.

21. Tworzenie funkcji cz. 1: CREATE FUNCTION
     ➡ Dowiesz się co to jest funkcja w SQL Server.
     ➡ Poznasz sposoby implementacji funkcji.
     ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami.
     ➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji funkcji.
     ➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać funkcje.

22. Tworzenie funkcji cz. 2: PARTITION FUNCTION
     ➡ Dowiesz się co to jest funkcja partycji w SQL Server.
     ➡ Zapoznasz się z właściwościami funkcji partycji.
     ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami partycji.

23. Wyzwalacze: TRIGGERS
     ➡ Dowiesz się co to są wyzwalacze w SQL Server.
     ➡ Nauczysz się podziału wyzwalaczy na grupy.
     ➡ Zapoznasz się z właściwościami wyzwalaczy.
     ➡ Poznasz dostępne opcje związane z wyzwalaczami.

24. Mechanizmy automatyczne (Server Agent): JOBS
     ➡ Dowiesz się co to są „JOB’y” w SQL Server.
     ➡ Dowiesz się o usłudze (agencie) odpowiadającej za pracę JOB’ów.
     ➡ Nauczysz się tworzyć nowe JOB’y krok po kroku.

25. Pomocne zapytania w wyszukiwaniu obiektów i ich przeszukiwaniu oraz filtrowanie w SSMS
     ➡ Poznasz pomocne zapytania w wyszukiwaniu obiektów i ich przeszukiwaniu.
     ➡ Nauczysz się korzystać z filtrowania w SSMS.
     ➡ Zapoznasz się z różnicami korzystania podczas powyższych sposobów filtrowania obiektów.

26. Operatory: PIVOT i UNPIVOT
     ➡ Poznasz operatory PIVOT i UNPIVOT w SQL Server.
     ➡ Zapoznasz się z różnicami w ich działaniu.

 
#Kurs #Online #MSSQL #SQL #Server #Microsoft #T-SQL #BazyDanych #SSMS #ManagementStudio
 

Zobacz inne kursy bazodanowe:
     ➡ Ms SQL Server – SOLIDNE PODSTAWY
     ➡ Ms SQL Server – SOLIDNE PODSTAWY (VIDEO)
     ➡ Ms SQL Server – KONKRETNE ROZWIĄZANIA
     ➡ Ms SQL Server – ZAAWANSOWANE TECHNIKI
     ➡ Ms SQL Server – ZAAWANSOWANE TECHNIKI (VIDEO)
     ➡ Profesjonalna baza danych KROK PO KROKU + Ćwiczenia
     ➡ Ms SQL Server – Ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych – ETL, SSIS, DTSX
     ➡ WSZYSTKIE KURSY
 

Zamów