Ms SQL Server – KONKRETNE ROZWIĄZANIA (Video)

 

Ilość uczniów: 582

 
Ja też byłem głodny wiedzy i chciałem mieć “pod ręką” gotowe i praktyczne materiały.
Programując bazy danych ciągle szukałem konkretnych rozwiązań i możliwości, żeby efektywniej wykorzystywać SQL’a. Pewnie Tobie też przydałyby się gotowe do zastosowania rozwiązania zebrane w jednym miejscu i dostępne w każdej chwili.
Pracując w zawodzie ponad 10 lat w tym na stanowisku menadżerskim, jako ekspert zauważyłem czego brakuje programistom baz danych, brakowało im specjalistycznej wiedzy i często nie radzili sobie z samodzielnym rozwiązywaniem wielu problemów w projektach bazodanowych.
Dlatego musisz mieć stały dostęp do gotowych rozwiązań.

Zabrałem całą tą wiedzę i przygotowałem dla Ciebie kurs online konkretne rozwiązania SQL w formie video, żebyś mógł czy mogła uzupełnić brakujące kompetencje pozwalające na sprawne programowanie baz danych.

 
Dla kogo jest ten kurs ?
● dla osób znających już solidne podstawy z SQL’a
● dla studentów informatyki, chcących poszerzać swoje kompetencje z zakresu baz danych
● dla programistów baz danych, którzy chcą się stale rozwijać

 
Dlatego daję Ci możliwość nauki SQL’a uwzględniając konkretne rozwiązania:
● lekcje są w formie filmów video zawierających skondensowaną wiedzę wraz z przydatnymi grafikami obrazującymi rozwiązywanie problemów krok po kroku (nie są w formie dokumentacji) w analogicznej formie jak wpisy na tym blogu
● do lekcji dołączone są gotowe pliki i skrypty SQL zawierające dokładne komentarze, żeby bez problemu zrozumieć wszystkie bloki kodu, są także opisane moje spostrzeżenia i uwagi
● inne kursy nie działają, bo są chaotyczne i niekompletne ale z moimi metodami sobie poradzisz
● dostęp czasowy oraz ilość i kolejność dostępów do lekcji jest bez ograniczeń
● sięgnij w końcu po bardzo obszerną wiedzę, której nie oferują żadne inne kursy w jednym miejscu
● w przeciwieństwie do mega drogich szkoleń na sali daję Tobie dodatkowo osobiste wsparcie mailowe.

 
UWAGA! Bardzo ważne jest, aby wszystkie lekcje były robione po kolei. Kolejne lekcje korzystają z obiektów, które kreowane są w lekcjach poprzednich.

 
✔️ Ilość lekcji: 26
✔️ Ilość dodatkowych skryptów i plików: 23
✔️ Szacowany czas nauki: około 12 godzin i 25 minut
✔️ Dostęp czasowy: bez ograniczeń
✔️ Ilość i kolejność dostępów do lekcji: bez ograniczeń

 
1. Przywrócenie bazy danych z archiwum (Backup: RECOVERY MODEL) – Baza Kursu Podstawowego
  ➡ Nauczysz się w praktyce odzyskiwać bazę danych z BackUp’u.

2. Najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące
  ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje agregujące.
  ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące.

3. Najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu
  ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje daty i czasu.
  ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu.

4. Najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe
  ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje tekstowe.
  ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe.

5. Najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa
  ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje bezpieczeństwa.
  ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa.

6. Inne przydatne wbudowane funkcje i zmienne systemowe
  ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.
  ➡ Poznasz najistotniejsze inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.

7. Dobre praktyki pisania kodu SQL i T-SQL
  ➡ Poznasz dobre praktyki pisania kodu.
  ➡ Dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę podczas implementacji.
  ➡ Zapoznasz się z ogólnym podejściem podczas programowania.

8. UML: Projektowanie i modelowanie baz danych, modele i diagramy
  ➡ Dowiesz się co to jest UML.
  ➡ Zapoznasz się z wieloma różnymi modelami i diagramami UML’owymi.
  ➡ Przekonasz się jak ważne jest projektowanie i modelowanie baz danych.

9. Korespondencja seryjna: instrukcja MERGE
  ➡ Poznasz instrukcję MERGE.
  ➡ Dowiesz się do czego służy, jak działa i kiedy warto z niej korzystać.

10. Schematy bazy danych
  ➡ Dowiesz się co to jest schemat bazy danych.
  ➡ Zapoznasz się z podstawowym schematem.
  ➡ Dowiesz się z czym się wiążą schematy baz danych.

11. Złożone typy kolumn: COMPUTED, PERSISTED
  ➡ Poznasz typ kolumny COMPUTED i dowiesz się w jakim celu jest stosowany.
  ➡ Poznasz typ kolumny PERSISTED i dowiesz się w jakim celu jest stosowany.

12. Kursory: CURSOR
  ➡ Dowiesz się co to jest kursor.
  ➡ Poznasz plusy i minusy korzystania z kursorów.
  ➡ Nauczysz się kiedy i w jakich sytuacjach warto korzystać z kursorów.
  ➡ Dowiesz się, czy kursor to dobre rozwiązanie.

13. Sekwencje: SEQUENCE
  ➡ Dowiesz się co to są sekwencje w SQL Server.
  ➡ Poznasz właściwości i polecenia związane z sekwencjami.

14. Hierarchiczny typ danych: HIERARCHYID
  ➡ Zapoznasz się z hierarchicznym typem danych.
  ➡ Poznasz elementy struktury hierarchicznej.
  ➡ Dowiesz się jakie są najbardziej powszechne przykłady tego typu danych.
  ➡ Nauczysz się o sposobach przechowywania danych hierarchicznych.
  ➡ Zapoznasz się z właściwościami tego typu danych.
  ➡ Poznasz strategie indeksowania hierarchicznego typu danych.
  ➡ Poznasz dostępne metody wyciągania danych.

15. SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY
  ➡ Dowiesz się co to jest SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY.
  ➡ Poznasz plusy i minusy SQL_VARIANT.
  ➡ Zapoznasz się z parametrami SQL_VARIANT_PROPERTY.

16. Zapytania dynamiczne i SQL INJECTION
  ➡ Dowiesz się co to są zapytania dynamiczne.
  ➡ Dowiesz się co to jest SQL INJECTION.
  ➡ Nauczysz się możliwości wykonywania dynamicznych zapytań.
  ➡ Dowiesz się jakie są zagrożenia dotyczące tego typu zapytań.

17. Obsługa błędów: ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY i CATCH, THROW
  ➡ Nauczysz się jakie są rodzaje błędów w SQL Server.
  ➡ Dowiesz się jakie są składowe błędów.
  ➡ Nauczysz się jak przechwytywać i obsługiwać błędy.
  ➡ Poznasz różnice między typami błędów.

18. Operator GROUPING SETS, GROUYPING_ID, ROLLUP, CUBE
  ➡ Dowiesz się co to są operatory grupowania.
  ➡ Nauczysz się używania tych operatorów.
  ➡ Poznasz jeden z wielu systemów (postaci) liczbowych.

19. CTE (Common Table Expression)
  ➡ Dowiesz się co to jest CTE.
  ➡ Poznasz właściwości CTE.
  ➡ Nauczysz się implementacji CTE.

20. Tworzenie procedur: CREATE PROCEDURE
  ➡ Dowiesz się co to jest procedura w SQL Server.
  ➡ Poznasz sposoby implementacji procedur przechowywanych.
  ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z procedurami.
  ➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji procedur.
  ➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać procedury.

21. Tworzenie funkcji cz. 1: CREATE FUNCTION
  ➡ Dowiesz się co to jest funkcja w SQL Server.
  ➡ Poznasz sposoby implementacji funkcji.
  ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami.
  ➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji funkcji.
  ➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać funkcje.

22. Tworzenie funkcji cz. 2: PARTITION FUNCTION
  ➡ Dowiesz się co to jest funkcja partycji w SQL Server.
  ➡ Zapoznasz się z właściwościami funkcji partycji.
  ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami partycji.

23. Wyzwalacze: TRIGGERS
  ➡ Dowiesz się co to są wyzwalacze w SQL Server.
  ➡ Nauczysz się podziału wyzwalaczy na grupy.
  ➡ Zapoznasz się z właściwościami wyzwalaczy.
  ➡ Poznasz dostępne opcje związane z wyzwalaczami.

24. Mechanizmy automatyczne (Server Agent): JOBS
  ➡ Dowiesz się co to są „JOB’y” w SQL Server.
  ➡ Dowiesz się o usłudze (agencie) odpowiadającej za pracę JOB’ów.
  ➡ Nauczysz się tworzyć nowe JOB’y krok po kroku.

25. Pomocne zapytania w wyszukiwaniu obiektów i ich przeszukiwaniu oraz filtrowanie w SSMS
  ➡ Poznasz pomocne zapytania w wyszukiwaniu obiektów i ich przeszukiwaniu.
  ➡ Nauczysz się korzystać z filtrowania w SSMS.
  ➡ Zapoznasz się z różnicami korzystania podczas powyższych sposobów filtrowania obiektów.

26. Operatory: PIVOT i UNPIVOT
  ➡ Poznasz operatory PIVOT i UNPIVOT w SQL Server.
  ➡ Zapoznasz się z różnicami w ich działaniu.

 
# Kurs #Online #MSSQL #SQL #Server #Microsoft #T-SQL #BazyDanych #SSMS #ManagementStudio

 
Zobacz inne kursy bazodanowe:
  ➡ Ms SQL Server – SOLIDNE PODSTAWY
  ➡ Ms SQL Server – SOLIDNE PODSTAWY (VIDEO)
  ➡ Ms SQL Server – KONKRETNE ROZWIĄZANIA
  ➡ Ms SQL Server – ZAAWANSOWANE TECHNIKI
  ➡ Ms SQL Server – ZAAWANSOWANE TECHNIKI (VIDEO)
  ➡ Profesjonalna baza danych KROK PO KROKU + Ćwiczenia
  ➡ Ms SQL Server – Ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych – ETL, SSIS, DTSX
  ➡ WSZYSTKIE KURSY

 

Zamów